Toán

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 Tải nhiều – VnDoc.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề thi toán lớp 1 học kỳ 1 dành cho bạn.

Nhằm giúp các thầy cô và các vị phụ huynh hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh làm quen các dạng bài toán trong Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn. Mời các thầy cô và các em cùng tham khảo.

Trường……………… Lớp………………….Họ và tên ………………………ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 Thời gian: 60 phút

A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Xem thêm:: Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ [2022] – Luật ACC

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = ….6 – 5 = ….2 + 7 = ….10 – 0 = …..6 + 1 = ….9 – 5 = …. 2 + 5 = …. 4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 57 … 4 = 3 2 …. 2 = 41 …. 7 = 8 9 … 2 = 7 5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2:

4 + 2 = 66 – 5 = 12 + 7 = 910 – 0 = 106 + 1 = 79 – 5 = 4 2 + 5 = 74 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 57 – 4 = 3 2 + 2 = 41 + 7 = 8 9 – 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Xem thêm:: Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ [2022] – Luật ACC

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = …1 + 7 = ….6 + 3 = ….9 + 0 = ….8 – 3 = ….7 – 5 = ….10 – 6 = ….3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1….1 = 25….3 = 22….4 = 67….4 = 32….7 = 98….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2:

3 + 2 = 51 + 7 = 86 + 3 = 99 + 0 = 98 – 3 = 57 – 5 = 210 – 6 = 43 – 1 = 2

Bài 3:

Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông

Bài 4:

1 + 1 = 25 – 3 = 22 + 4 = 67 – 4 = 3 2 + 7 = 98 – 4 = 4

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Xem thêm:: Định lí Côsin và Cách vận dụng định lý Côsin trong tam giác cực hay

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số nào?

c) Trong các số trên, số bé nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3 17 + 216 – 5 18 – 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 3 + ☐ = 15b) 19 – ☐ = 12

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2:

a) Sắp xếp: 3, 4, 8, 15, 17

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số 17

c) Trong các số trên, số bé nhất là số 3

Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

11 + 3 = 1417 + 2 = 1916 – 5 = 1118 – 8 = 10

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15b) 19 – 7 = 12

C. Đề ôn thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem thêm:: Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật chuẩn SGK 2022

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

□ + 5 = 2 + 510 + □ = 2 + 87 – □ = 07 – 5 = □

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 – 4 + 3 = …

10 – 6 – 2 = …

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7 + 1 …. 86 – 4 … 2 + 54 …. 6 – 47 + 0 … 5 – 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chi

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: … con chim?

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

… tam giác và … hình vuông

Ngoài đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm học 2020 – 2021, để thầy cô ra đề thi cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé.

…………………………………………………………………….

D. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

 • Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
 • 33 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn
 • 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc (sách mới)
 • Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 Tải nhiều

Kì thi học kì 1 sắp tới, VnDoc đã liệt kê rất nhiều đề thi mới được biên soạn chi tiết, hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 1 cùng nội dung kiến thức thường xuất hiện. Bao gồm nhiều bộ đề giúp các em thử sức bản thân, làm quen với cấu trúc đề và phát hiện những lỗ hổng kiến thức cần bù đắp, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 đạt được kết quả hơn mong muốn. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022 – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 – 2022 – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – 2022

VnDoc.com cũng đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu các đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,….

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button