Toán

61 Đề ôn tập Toán lớp 2 học kỳ 1 Tải nhiều – VnDoc.com

Đánh giá bài viết

61 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 1

TRƯỜNG TH ………………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2021– 2022

Môn: Toán 2 – CTST

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 7 chục và 8 đơn vị là:

A. 87

B. 78

C. 88

D. 80

Câu 2: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 3: Cho dãy số: 2; 12; 22, …,…; 52; 62. Hai số điền vào chỗ trống trong dãy là:

A. 32:33

B. 32; 42

C. 42; 52

D. 22; 32

Câu 4: 5dm = …cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 5

B. 50

C. 15

D. 10

Câu 5: Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối:

Toán lớp 2 kì 1

Câu 6: Mai và Hằng gấp sao để trang trí bảng tin của lớp. Bạn Mai gấp được 18 ngôi sao. Bạn Hằng gấp được 19 ngôi sao. Cả hai bạn gấp được:

A. 17 ngôi sao

B. 27 ngôi sao

C. 37 ngôi sao

D. 47 ngôi sao

Câu 7: Ngày 4 tháng 10 là ngày chủ nhật. Sinh nhật Heo Xinh vào ngày 6 tháng 10. Hỏi sinh nhật Heo xinh vào ngày thứ mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Ghi dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:

a) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

b) Chỉ vẽ được 1 đường thẳng đi qua một điểm.

c) Vẽ được một đường thẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

d) Ba điểm thẳng hàng thì cùng nằm trên một đường thẳng.

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a. 52 + 29

b. 29 + 25

c. 89 – 34

d. 90 – 36

Bài 2:

Sắp xếp các số 58; 99; 40; 19; 84 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 3:

Quan sát các tia số sau.

Toán lớp 2 kì 1

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các tia số trên.

b) Khoanh vào số liền trước của các số 3, 5, 8.

c) Khoanh vào số liền sau của các số 49, 43, 40.

Bài 4: Tháng 9, bạn Nhi giành được 56 cái sticker thi đua. Tháng 10, bạn Nhi giành được ít hơn tháng 9 là 8 cái sticker. Hỏi tháng 10 bạn Nhi giành được bao nhiều cái sticker?

Bài 5:

a) Đo rồi viết vào chỗ chấm.

Toán lớp 2 kì 1

Đường gấp khúc ABCD gồm ….. đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài ……..

Đoạn thẳng BC dài ………

Đoạn thẳng CD dài ………

b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

……………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1

B. 78

Câu 2

A. 90

Câu 3

B. 32; 42

Câu 4

B. 50

Câu 5

Toán lớp 2 kì 1

Câu 6

C. 37 ngôi sao

Câu 7

B. Thứ ba

Câu 8

a) Đ.

b) S

c) S

d) Đ

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a. 52 + 29 = 81

b. 29 + 25 = 54

c. 89 – 34 = 55

d. 90 – 36 = 54

Bài 2:

19, 40, 58, 84, 99

Bài 3:

b) Số liền trước của số 3 là số 2.

Số liền trước của số 5 là số 4.

Số liền trước của số 8 là số 7.

c) Số liền sau của số 49 là 50

Số liền sau của số 43 là 44

Số liền sau của số 40 là số 41.

Bài 4:

Tháng 10 bạn Nhi giành được số sticker là:

56 – 8 = 48 (sticker)

Đáp số: 48 sticker

Bài 5:

a) Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng.

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết vào chỗ chấm.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD = Độ dài AB + độ dài BC + độ dài CD.

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 2

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

a. 12 + 16 +28 + 24 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =

b. 36+ 25 + 64 + 75 = (….. + …..) + (…. + …..) = …… + ….. =

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 16 = 48

b. 25 + x = 60 + 7

Bài làm

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Bài 3 (3đ): Nhà Huệ có một đàn vịt, sau khi mẹ bán hết 19 con thì còn lại có 25 con. Hỏi đàn vịt nhà Huệ trước khi bán có bao nhiêu con?

Bài làm

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Bài 4 (2đ): Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 3

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 =

= (….. + …..) + (…. + …..) + (….. + …..) + (…. + …..) + …

= …… + …… + ……. + …… + …… =

Bài 2 (3đ): Tìm y

a. y + 7 = 19 – 1

b. 14 + y = 12 + 6

Bài làm

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Bài 3(3đ): Lan nuôi được 7 con gà, Hồng nuôi nhiều hơn Lan 8 con. Hỏi Hồng nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài làm

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Bài 4(2đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 4

Bài 1 (2đ): Tính nhanh

3 + 4 + 5 + 6 + 14 + 15 + 16 + 17

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 28 = 81

b. 41 + x = 60 + 1

Bài 3 (2đ):

a. Viết số lớn nhất có một chữ số.

b. Viết số bé nhất có một chữ số.

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Bài 4 (3đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 5

Bài 1 (2đ): Tính nhanh: 26 + 37 + 14 + 23

Bài 2 (3đ): Tìm x

a. x + 25 = 82

b. 62 + x = 90 + 2

Bài 3 (3đ): Có hai đàn bò,đàn bò thứ nhất có 48 con, đàn bò thứ hai ít hơn đàn bò thứ nhất 24 con bò. Hỏi đàn bò thứ hai có bao nhiêu con bò?

Bài 4 (2đ): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, tứ giác? Kể tên các hình đó.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Đề ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Toán – Đề 6

I. Trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu 1. (0.5đ) Số liền trước của 55 là:

A. 54

B. 56

C. 57

D. 50

Câu 2 (0.5đ) 6 dm = …. cm?

A. 6

B. 60

C. 5

D. 50

Câu 3 (0.5đ) Trong hình có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: (0.5đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

27 + 21 > ….. > 95 – 49

A. 44

B. 45

C. 46

D. 47

Câu 5: (0.5đ) 1 ngày có ….. giờ?

A. 23

B. 24

C. 25

D. 26

Câu 6: (1,0đ) Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

A. 19

B. 20

C. 21

D. 11

Câu 7: (0.5đ) Ngày 20 tháng 10 là Chủ nhật. Vậy ngày 25 tháng 10 là thứ mấy?

A. Thứ tư

B, Thứ năm

C, Thứ sáu

D, Thứ bảy

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

56 + 29

27 + 20

96 – 42

82 – 47

Bài 2. (1 điểm) Tìm x

x + 12 = 53

x – 36 = 36

Bài 3. (2 điểm)Tính

81 – 16 – 24 = ….

27 + 24 + 19 = ….

Bài 4. (1 điểm) Giải toán.

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 40 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Hay chọn lọc (Sách mới)
 • Bộ 148 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
 • 20 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án Tải nhiều
 • Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án
 • 58 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 Tải nhiều
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 (Sách mới)
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 (Sách mới)

Đề thi học kì 1 lớp 2 sách Cánh Diều theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Cánh Diều – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2021-2022

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 2 sách Kết nối tri thức theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022 môn Toán

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022 môn Tiếng Việt

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022 môn Tiếng Anh

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức – Đề 1
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 sách Chân trời

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Chân trời – Đề 3
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 sách Chân trời

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh sách Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 theo Thông tư 27

 • Đề thi cuối kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt theo Thông tư 27 sách Cánh Diều
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021-2022 sách Cánh Diều (Các môn)
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021-2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021-2022 sách Kết nối tri thức (các môn)
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo (Các môn)
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm học 2021-2022 (Sách mới)

…………………………………….

Từ việc luyện tập thường xuyên các đề toán lớp 2 này, các bạn học sinh sẽ nhanh chóng nắm được các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 1 mà từ đó các em tự khắc phục được điểm yếu, củng cố kiến thức, để tới khi làm bài thi thật thì sẽ đảm bảo được kết quả cao hơn.

Xem thêm:

 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021-2022 theo Thông tư 27 (Sách mới)
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2021-2022 theo Thông tư 27 (Sách mới)

Ngoài 61 đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2. Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2, môn Toán lớp 2,….

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button