Hóa

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Giải bài tập hóa 12 trang 103 dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 103 SGK Hóa 12): Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học.

Xem thêm:: Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Lời giải:

Các phương pháp điều chế Ag từ AgNO3 là :

– Nhiệt phân :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 103 Sgk Hoa 12

– Thủy luyện :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 103 Sgk Hoa 12 1

– Điện phân dung dịch :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 103 Sgk Hoa 12 2

Phương pháp điều chế Mg từ MgCl2 là : điện phân nóng chảy MgCl2

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 1 Trang 103 Sgk Hoa 12 3

Bài 2 (trang 103 SGK Hóa 12): Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch AgNO3 4% khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b. Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

Xem thêm:: Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Lời giải:

a) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓

AgNO3 là chất oxi hóa, Cu là chất khử.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 2 Trang 103 Sgk Hoa 12

Áp dụng tăng giảm khối lượng:

b) Khối lượng vật sau phản ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g

Bài 3 (trang 103 SGK Hóa 12): Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Khim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Xem thêm:: Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Lời giải:

Đáp án C.

Gọi công thức của oxit kim loại là MxOy

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 60 sgk Hóa học 9

Số mol H2 là nH2 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 103 Sgk Hoa 12 1 = 0,4(mol)

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 103 Sgk Hoa 12

Như vậy :

Mx + 16y = 58y

Mx = 42y

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 103 Sgk Hoa 12 2

Giá trị thỏa mãn : M = 56; x = 3; y = 4

Kim loại là Fe và công thức oxit là Fe3O4

Bài 4 (trang 103 SGK Hóa 12): Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng kết thúc thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Xem thêm:: Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Lời giải:

Đáp án B.

Xem thêm:: Tổng hợp kiến thức và công thức dao động điều hòa 12

Số mol H2 là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 103 Sgk Hoa 12 1

Số mol HCl nHCl = 0,5.1 = 0,5(mol)

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol HCl phản ứng: nHCl = 2. nH2 = 2.0,24 = 0,48(mol). So với ban đầu HCl phản ứng còn dư

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 103 Sgk Hoa 12 2

Vậy M là Ca.

Bài 5 (trang 103 SGK Hóa 12): Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

Xem thêm:: Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Lời giải:

Đáp án D.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 103 Sgk Hoa 12 1

Công thức muối CaCl2

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button