Hóa

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9

Đánh giá bài viết

Hướng dẫn giải Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ, sách giáo khoa Hóa học 9. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 9, ôn thi vào lớp 10 THPT.

Lý thuyết

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…

2. Hợp chất hữu cơ là gì?

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)

3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính là hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon:

– Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hidro.

– Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hidro còn có các nguyên tố khác: oxi, nito, clo..

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

– Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

– Hóa học hữu cơ có các phân ngành như hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên…

– Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 9 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời, bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 108 sgk Hóa học 9

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí);

b) Màu sắc;

c) Độ tan trong nước;

d) Thành phần nguyên tố.

Trả lời:

Chọn đáp án d).

2. Giải bài 2 trang 108 sgk Hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữli cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Trả lời:

Chọn đáp án c).

3. Giải bài 3 trang 108 sgk Hóa học 9

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài giải:

– Cách 1: Tính %mC trong từng chất rồi so sánh:

(\ %m_{C(CH_{4}) }=frac{ 12 times 100 %}{ 16} = 75 % \ \ %m_{C(CH_{3}Cl) }= frac{12 times 100 %}{50,5} = 23,7 % \ \ %m_{C(CH_{2}Cl_{2})} = frac{12 times 100 % }{ 85} = 14,1 % \ \ %mC(CHCl_{3}) = frac{12 times 100 % }{129,5} = 9,26 %)

⇒ Thành phần phần trăm khối lượng C trong các chất sắp xếp theo thứ tự sau: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

– Cách 2: Phân tử các chất chỉ có 1 nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3.

4. Giải bài 4 trang 108 sgk Hóa học 9

Axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic?

Bài giải:

Thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic là:

(\ %m_{C} = frac{12 times 2 times 100 % }{60}= 40 % \ \ %mH = frac{1 times 4 times 100 % }{60} = 6,67 % \ \ %mO = frac{32 times 100 % }{60} = 53,33 %)

5. Giải bài 5 trang 108 sgk Hóa học 9

Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Dẫn xuất của hiđrocacbon Hiđrocacbon

Trả lời:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Dẫn xuất của hiđrocacbon Hiđrocacbon C6H6 C2H6O CaCO3 C4H10 CH3NO2 NaHCO3 C2H3O2Na NaNO3

Bài trước:

 • Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng sgk Hóa học 9

Bài tiếp theo:

 • Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 112 sgk Hóa học 9

Xem thêm:

 • Giải các bài tập Hóa học lớp 9 khác
 • Để học tốt môn Toán lớp 9
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Hóa học 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 9 thật tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button