Khí công -Dưỡng sinh

Cách tập dưỡng sinh hiệu quả

Cách tập dưỡng sinh hiệu quả

Viết ngày bởi admin

(hocm.edu.vn)-Khí công dưỡng sinh giúp tăng cường sức khỏe, nhưng việc tập sai nguyên tắc sẽ phá vỡ trật tự vốn có của cơ thể, gây rối loạn về nội tạng và sinh lực. Võ sư, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Chưởng môn Thăng Long võ đạo Việt Nam, Trưởng khoa Giải phẫu tế bào, […]

NỘI CÔNG TÂM Ý LỤC HỢP

NỘI CÔNG TÂM Ý LỤC HỢP

Viết ngày bởi admin

(hocm.edu.vn)-Nội công tâm ý lục hợp chủ yếu gồm công phu Đan điền và tứ “bả”. Nói chung luyện “khí công tĩnh động” khôi phục được sức khoẻ xong hoặc là người khoẻ mạnh luyện xong “ba thể thức” trong tram trang (bộ tấn chân) thì luyện sang công phu Đan điền và 4 “bả”. […]

khí công của giáo sư ngô gia hy

khí công của giáo sư ngô gia hy

Viết ngày bởi admin

(hocm.edu.vn)-Giáo sư Ngô Gia Hy: Đã mấy chục năm qua, tôi và võ sư Trần Huy Phong từng có “duyên nợ” với nhau: đầu thập niên 70 chúng tôi cùng tham gia “Ủy Ban Vận Động Dựng Đền Quốc Tổ” và cùng chủ trương thành lập tại Saigon một Đại Học Tư Thục nhằm mục đích […]