Video gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viết ngày bởi admin

 Gọi hồn là một hiện tượng tâm linh chưa giải thích được. Nhiều người cũng lạm dụng nó để làm việc không chính đáng. Sau đây là video về gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin hay không là tuỳ nhận thức của mỗi người. Video sau chỉ mang tính chất tham khảo về khả năng khoa học và kỹ thuật….

 

  Video gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh  (Phần 1)

 

 

Video gọi hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh  (Phần 2)

 

 

© 2012, admin. All rights reserved.

Tags :  ,