Tấu Hài – Quang Minh & Hồng Đào

Viết ngày bởi admin

Tấu hài là một tài năng trời phú cho các danh hài , nghe Quang Minh & Hồng Đào tấu hài thì cười vỡ bụng các bạn à , các bạn thưởng thức nhé .

 

© 2012, admin. All rights reserved.