Việt Nam

Ảnh 'độc' chỉ có ở Việt Nam

Ảnh ‘độc’ chỉ có ở Việt Nam

Viết ngày bởi admin

(hocm.edu.vn)-Ô tô ôm, lời cảnh báo dành cho chuột, xe máy ôm cột điện… tiếp nối những hình ảnh lạ kỳ, độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Siêu viết tắt kiểu Việt Nam  Gánh nặng trên vai  Bữa cơm tưởng tượng thời nghèo khó  Trách nhiệm thuộc về toàn dân ?  Chuyện mua lợn […]