Share code Lên đầu trang

Viết ngày bởi admin

Lang thang trên mạng mình tìm được 1 đoạn mã Lên đầu trang cực hay , nó chạy rất mượt mà và nhạy.
Đặc biệt mình có thể chỉnh sửa hình mũi tên theo ý mình cho phù hợp với style của website .
Demo ảnh:

Demo : http://hocm.edu.vn
Bạn có thể chèn vào footer của website
Chúc các bạn thành công.

Code:

 

<script src=’http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js’ type=’text/javascript’></script><style type=”text/css”>
#toppage1k {
width:100px;
background:#F4FFBF;
border:1px solid #ccc;
text-align:center;
padding:5px;
position:fixed;
bottom:10px;right:10px;
cursor:pointer;
color:#666;
text-decoration:none;
}
</style>

<a href=”#code1k-totop” id=”toppage1k”><img src=’http://2.bp.blogspot.com/-m8WrKNWQ2gI/UCyfA-WqPII/AAAAAAAAQp8/-AP7Gwvd4ww/s1600/nut-chuyen-len-dau-trang-web-code1k.com.png’ alt=” style=’border:0px;’/> Lên trên</a>

<script type=’text/javascript’>
//<=!=[=C=D=A=T=A=[
$(function(){$.fn.scrollToTop=function(){$(this).h ide().removeAttr(“href”);if($(window).scrollTop()! =”0″){$(this).fadeIn(“slow”)}var scrollDiv=$(this);$(window).scroll(function(){if($ (window).scrollTop()==”0″){$(scrollDiv).fadeOut(“s low”)}else{$(scrollDiv).fadeIn(“slow”)}});$(this). click(function(){$(“html, body”).animate({scrollTop:0},”slow”)})}});
$(function() {
$(“#toppage1k”).scrollToTop();
});
//]=]=>
</script>
<!– hocm.edu.vn –>

 

© 2012, admin. All rights reserved.

Tags :  ,