Seo phủi là thuật ngữ mới trong seo?

Viết ngày bởi admin

Seo phủi là thuật ngữ mới trong seo?

Khi mà các phương pháp seo chính thống trở nên máy móc, rập khuôn. Seo phủi ra đời như một sự thức tỉnh, tạo ra các ý tưởng mới trong seo. Seo phủi muốn nói rằng “Google luôn luôn thay đổi và chúng ta luôn có quyền được thay đổi”. Vì vậy seo phủi là một xu hướng mới, một sự tiếp cận mới của Google.

Seo phủi

Seo phủi

Đây là một hình thức seo, mà rất ít người có thể hiểu sâu sắc về nó. Có thể định nghĩa nó là một hình thức Seo tổng hợp của các loại seo và gây hứng khởi cho Google, nhưng làm sao để gây hứng khởi cho Google, có nhiều cách đó là tạo nội dung tốt, nói về google tốt, chạy adwords,…Việc áp dụng Seo phủi có thể là một con đường seo ngắn nhất đối với các Seoer hiện nay.

Để hiểu hơn về Seo phủi các bạn có thể vào trang Tautochanh.com – Nơi bắt đầu của “Seo phủi”.

© 2016, admin. All rights reserved.

Tags :