Nhà ngoại cảm NGUYỄN NGỌC HOÀI tìm cụ PHẠM THỊ PHAN

Viết ngày bởi admin

Chuyện về nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài thì nhiều nhưng đây là video thực tế trong quá trình tìm mộ liệt sĩ .Các bạn xem nhé

© 2012, admin. All rights reserved.