Hướng dẫn cài đặt Windows XP bằng USB

Viết ngày bởi admin

Nếu một ngày bạn muốn cài đặt Windows XP nhưng máy tính của bạn lại không có ổ CD-ROM, bạn sẽ giải quyết thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách cài đặt Windows XP từ ổ USB.

xp-usb1

Bước 1:

Chuẩn bị sẵn 1 ổ USB Flash (ít nhất 2GB).

Lưu ý: Khi thực hiện theo bài hướng dẫn này, bạn cần có một máy tính với ổ CD-ROM hoạt động tốt.

Bước 2:

Tải gói phần mềm Komku-SP-usb.exe tại đây.

step2 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Bước 3:

step3 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kích đúp Komku-SP-usb.exe. Một cửa sổ xuất hiện, kích Install.

step3b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Bước 4:

Cắm ổ USB vào máy tính.

Tìm tới thư mục C:\Komku\PeToUSB. Kích đúp PeToUSB.exe.

step4 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Một cửa sổ sẽ hiện ra như sau…

step4b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Destination Drive: chọn USB Removable
Đánh dấu các ô Enable Disk Format, Quick Format, Enable LBA (FAT 16x)
Drive Label: Đặt nhãn ổ USB tùy ý bạn, trong trường hợp này là XP-KOMKU
Sau đó kích Start.

step4c Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kích Yes để tiếp tục…

step4d Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kích Yes

step4e Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Đợi một chút…

step4f Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kích OK, sau đó bạn có thể đóng cửa sổ PeToUSB

Bước 5:

Mở Command Prompt bằng cách vào Start > Run > gõ cmd > kích OK

step5 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Trong cửa sổ lệnh, chuyển tới thư mục C:\Komku\bootsect

Cụ thể: đầu tiên, gõ cd\ rồi nhấn Enter

step5a Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Sau đó gõ cd komku\bootsect rồi nhấn Enter

step5b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kết quả…

step5c Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Đừng đóng cửa sổ Command Prompt, hãy tiếp tục bước 6.

Bước 6:

Trong cửa sổ Command Promt, gõ bootsect /nt52 H:

step6 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

trong đó H là tên ổ USB trên máy.

step6b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Rồi nhấn Enter. Kết quả

step6c Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Bước 7:

Tiếp tục gõ cd.. và nhấn Enter

step7 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Sau đó gõ cd usb_prep8 rồi nhấn Enter

step7b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Gõ usb_prep8 lần nữa, nhấn Enter

step7c Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Bước 8:

Bạn sẽ thấy cửa sổ Command Prompt như sau:

step8 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Ấn phím bất kỳ để tiếp tục.

step8a Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Bây giờ đưa đĩa Windows XP vào ổ CD/DVD ROM rồi quay trở lại cửa sổ Command Prompt.

Gõ 1 nhấn Enter hộp thoại Browse For Folder sẽ xuất hiện. Chọn ổ CD/DVD của bạn, kích OK.

step8b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Kết quả: mục “XP Setup Source Path” sẽ chuyển thành tên ổ CD/DVD của bạn.

step8c Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Ở mục 2, nếu chữ cái T đã được gán cho 1 ổ đĩa trên máy tính bạn, bạn cần thay đổi mục này. Nếu không, hãy để nguyên.

Vậy làm thế nào để thay đổi?

Gõ 2 rồi nhấn Enter, sau đó nhập 1 chữ cái bất kỳ không trùng với tên các ổ đĩa trên máy tính bạn. Ví dụ bạn không có ổ S, nhập S rồi nhấn Enter.

step8d Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Trở lại cửa sổ usb_prep8, gõ 3 rồi nhấn Enter.

step8e Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Nhập tên ổ USB của bạn. Trong trường hợp này ổ USB là ổ H

step6b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

vì vậy nhập H rồi nhấn Enter.

Tiếp theo, nhập 4 nhấn Enter rồi đợi một lát.

step8f Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Gõ Y nhấn Enter và tiếp tục đợi.

Sau khi quá trình format ổ đĩa ảo hoàn thành, nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

step8g Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Tiếp tục đợi….

step8h Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục

step8i Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Chọn Yes

step8j Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Tiếp tục Yes

step8k Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Chọn Yes, đợi một lát rồi nhấn phím bất kỳ 2 lần để đóng cửa sổ usb_prep8

step8l Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Chúc mừng bạn, cuối cùng ổ USB của bạn đã sẵn sàng.

Bước 9:

Cắm ổ USB vào chiếc máy tính không có ổ CD-ROM mà bạn muốn cài đặt Windows XP. Vào BIOS, chọn khởi động từ USB HDD (hoặc USB ZIP tùy mỗi máy). Sau đó khởi động lại máy từ ổ USB.

Chọn “TXT Mode Setup…”

step9 Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Tiếp tục cài đặt Windows XP như bình thường.

step9a Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Khi chế độ cài đặt text mode kết thúc, máy tính sẽ tự khởi động lại. Lần này chọn “GUI Mode Setup…”

step9b Hướng dẫn cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Tiếp tục cài đặt các bước cài đặt Windows XP cho tới khi hoàn thành!

Chúc các bạn thành công!

© 2012, admin. All rights reserved.