Hoài linh hầu đồng mừng diễn viên Thiên Bảo trình đồng Tứ Phủ

Viết ngày bởi admin

Nếu không xem thì mọi người chắc không biết thêm tài nghệ của Bác Linh nhà ta , quả thật xứng đáng là anh tài trong làng giải trí việt , Clip hầu đồng của nghệ sĩ Hoài Linh .
© 2012, admin. All rights reserved.