Danh sách các máy chủ DNS công cộng siêu nhanh

Viết ngày bởi admin

Có lẽ hầu hết mọi người đều đã biết ý nghĩa của các máy chủ DNS (nếu chưa biết xin tìm kiếm bài viết về “google dns” trên site này). Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số máy chủ DNS cộng cộng miễn phí khác để sử dụng khi cần.

Free Public DNS Server

=> Service provider: Google
Google public dns server IP address:

 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4

=> Service provider:Dnsadvantage
Dnsadvantage free dns server list:

 • 156.154.70.1
 • 156.154.71.1

=> Service provider:OpenDNS
OpenDNS free dns server list / IP address:

 • 208.67.222.222
 • 208.67.220.220

=> Service provider:Norton
Norton free dns server list / IP address:

 • 198.153.192.1
 • 198.153.194.1

=> Service provider: GTEI DNS (now Verizon)
Public Name server IP address:

 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6

=> Service provider: ScrubIt
Public dns server address:

 • 67.138.54.100
 • 207.225.209.66

Hướng dẫn đổi IP qua video : Thực hiện bởi http://hocm.edu.vn 

© 2012, admin. All rights reserved.